Spacer po stromym odcinku szlaku nordic walking Szybki Bismarck.