park-zatonie

Przewodniczka w stroju historycznym ogląda ekspozycje w Oranżerii.