wyrywanka_A3_420x297mm_01_2022-angielska-22.12-druk