park-książęcy-zatonie-5

Widok na oranżerię od strony Małego Stawu