Rycina przedstawiająca zastosowanie masek hańby dostępnych w Muzuem Tortur.