Dom Augusta Gremplera

Dom Augusta Gremplera

ul. Sikorskiego 2

W XVI w. przy skrzyżowaniu dzisiejszej ul. Sikorskiego i placu Pocztowego działał jeden z najstarszych zajazdów w mieście, Gasthoff zur Hoffnung (pol. Zajazd pod Nadzieją). W 1831 r. August Grempler, zasłużony zielonogórski winiarz i przedsiębiorca, zbudował w tym miejscu okazały dom.

Kilka lat wcześniej Grempler, razem ze wspólnikami Carlem Häuslerem i Friedrichem Försterem,
założył przy dzisiejszej ul. Moniuszki najstarszą w Niemczech wytwórnię win musujących. Po II wojnie światowej była to Lubuska Wytwórnia Win.

W późniejszych latach dom należał do miasta, mieściły się tu urzędy. W 1909 r. w budynku utworzono zalążek pierwszego muzeum miejskiego, eksponaty podarował miastu architekt Albert
Severin. Obecnie znajduje się tu Izba Administracji Skarbowej.