Resursa

Resursa

plac Słowiański 9

Okazały budynek stanął w 1829 r. na placu targowym po zlikwidowanym cmentarzu św. Trójcy. Zbudowany został przez Ressourcen-Verein, stowarzyszenie miejscowych kupców i przedsiębiorców. Od jego nazwy budynek zaczęto nazywać Resursą. Przez dziesięciolecia było to miejsce spotkań zielonogórskich elit.

Na parterze budynku mieściła się restauracja. Pierwsze piętro to sala balowa i scena, przeznaczone na cele stowarzyszeń i organizacji. Na drugim piętrze znajdowała się biblioteka. Resursa była siedzibą loży masońskiej Erwin für Licht und Recht. Świątynia, tajemnicze pomieszczenie przeznaczone dla obrzędów masońskich, mieściła się na pierwszym piętrze. Członkami loży było wielu bogatych i wpływowych zielonogórzan, wśród nich m.in. winiarz August Grempler czy fotograf Otto Linckelmann.

Dziś mieści się tu Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego