Lubuskie Muzeum Wojskowe

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

Zbiory Lubuskiego Muzeum Wojskowego liczą kilka tysięcy eksponatów związanych z historią wojskowości powszechnej i polskiej. Warte zobaczenia są dwie czołowe w skali kraju kolekcje: ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kolekcja lotnicza. Zbiory ciężkiego sprzętu wojskowego oraz samoloty i śmigłowce eksponowane są na terenie 4-hektarowego parku krajobrazowego, a także w pawilonie ekspozycyjnym o powierzchni 600m2. Szczególną atrakcję stanowi plenerowy mini-skansen fortyfikacyjny prezentujący polską, radziecką i niemiecką szkolę inżynierii wojskowej. W XIX-wiecznym pałacu znajdują się ekspozycje stałe: „Dawna Broń”, „Wojsko Polskie 1914-1945”, „Polskie Kobiety-Żołnierze”, „Wojsko Polskie po 1945 r.”, „Gabinet Myśliwski”, jak i też okolicznościowe wystawy czasowe.