Piwnica winiarska Försterów

Piwnica winiarska Försterów

ul. Jedności 3

To jeden z kilku budynków w Zielonej Górze, które postawił Jeremias Siegismund Förster, nestor znamienitego zielonogórskiego rodu Försterów.

Reprezentacyjną siedzibą był sąsiedni budynek przy obecnej ul. Jedności 5, w którym gościli m.in. cara Rosji Aleksandra I czy króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Dom przy ul. Jedności 3 powstał na przełomie XVIII i XIX w. przy trakcie prowadzącym z Wrocławia do Berlina. Warto zwrócić uwagę na urokliwy skwer na tyłach domu. W cieniu wierzby można odpocząć od zgiełku deptaka. Tuż obok znajduje się fragment dawnych murów miejskich.

Pod budynkiem umiejscowiono okazałe piwnice winiarskie przykryte dwoma sklepieniami krzyżowymi.
Przez kilkadziesiąt lat w budynku mieścił się wyszynk, później także zajazd. Restauracja działała tu, choć krótko, również w polskiej Zielonej Górze.